نگهداری از سالمندان

نگهداری از سالمندان

تزریق و پانسمان

مرکز پرستاری ناجی با بهره مندی از حضور پرسنل تحصیلکرده در رشته های مختلف پزشکی قادر خواهد بود برخی از درمانها و اقدامات سرپایی را تحت نظر پزشکان در منزل ارائه نماید.

تزریق و پانسمان

تزریق و پانسمان

تزریق سرم

تزریق آمپول های وریدی و عضلانی

کنترل فشار خون

تجدید و تعویض پانسمان زخم یا محل جراحی

پانسمان زخم بستر

کشیدن بخیه

اکسیژن درمانی