فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

 جهت ورود به وب سایت اصلی پرستاری کلیک نمایید

مرکز پرستاری ناجی برای آسایش بیماران در منزل برنامه های بسیاری تدارک دیده است. یکی از این اقدامات انجام خدمات فیزیوتراپی در منزل میباشد.

کارشناسان و کارشناسان ارشد فیزیوتراپی ناجی به منزل بیماران مراجعه می نماید و دستورات پزشکان متخصص برای فیزیوتراپی را با استفاده از کلیه تجهیزات لازم انجام خواهند داد .

دیگر نیازی نیست بیمار را برای انجام فیزیوتراپی به بیرون از منزل ببرید .

ما همان روشها و تجهیزات را به منزل شما خواهیم آورد .

فیزیوتراپی در منزل

کارشناسان ناجی آماده پاسخگویی هستند. ۸۸۴۶۶۱۷۴ – ۸۸۴۶۹۰۳۶