نگهداری از سالمندان در منزل

نگهداری از سالمندان در منزل


نگهداری از سالمندان در منزل

 

انسانها در ۲ دوره از زندگي بيشتر از زمانهاي ديگر به نگهداري- مراقبت و توجه نياز دارند. دوران كودكي و دوران كهنسالي

شايد در بررسي هاي دقيق دريابيم كه چقدر اين ۲ دوره از زندگي انسانها به همديگر شباهت دارد. همانطور كه يك كودك نيازمند توجه و محبت ميباشد يك فرد سالمند نيز به اين فاكتورها احتياج دارد.همانطور كه يك كودك به تنهايي قادر به رفع نيازهاي روزمره خود مانند غذا خوردن-خوابيدن-راه رفتن و ….. نيست شايد يك سالمند نيز به تنهايي قادر به رفع اينگونه احتياجات روزمره نباشد

بنابر اين بايد به انسانها در اين ۲ دوره توجه بيشتري نمود

حضور سالمندان بعنوان عزيزترين و گرانقدرترين افراد يك خانواده در منزل مي تواند موجب دلگرمي و شادكامي كليه افراد خانواده باشد

واحد نگهداري از سالمندان ناجي با برخورداري از آخرين يافته هاي پزشكي و روانسناسي و كادر مجرب آمادگي خواهد داشت تا از عزيزان شما در منزل خودتان نگهداري و مراقبت نمايد

پرسنل اين واحد با دقت بسيار انتخاب شده اند و همگي ايشان كساني هستند كه علاوه بر تجربيات زياد سالمندان را بخوبي درك كرده و به احساسات آنان توجه ميكنند. اين پرسنل آموزش ديده اند كه وظيفه نگهداري و مراقبت از سالمندان را بخوبي انجام دهند و احتياجات روزمره اين عزيزان را برطرف نمايند

مركز پرستاري و مراقبتهاي باليني ناجي آمادگي خواهد داشت تا در صورت نيازبا ارائه توضيحات در خصوص نحوه نگهداري از سالمندان و شرايط لازم براي انجام اين مهم شما را در انتخاب پرستار واجد شرايط ياري نمايد.

كارشناسان ناجي در تمام مدت شبانه روز آماده پاسخگويي به شما در خصوص نحوه عقد قرارداد و اعزام پرستار ميباشند

نگهداری از سالمندان در منزل

نگهداری از سالمندان در منزل

نگهداری از سالمندان در منزل

نگهداری از سالمندان در منزل

نگهداری از سالمندان در منزل